พงศาวดารล้านช้าง

พงศาวดารล้านช้าง

Show full item record

Title: พงศาวดารล้านช้าง
Author: ประชากิจกรจักร, พระยา (แช่ม บุนนาค)
Description: เรื่องพงศาวดารล้านช้างได้รวมพิมพ์อยู่ในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑ มีอยู่ ๒ ฉบับ ฉบับหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้เรียบเรียงไว้ อีกฉบับหนึ่งพระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค) ไปได้ต้นฉบับภาษาเดิมส่งมาพิมพ์ไว้ในหนังสือวชิรญาณซึ่งมีเรื่องราวชัดเจนจึงได้จัดพิมพ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ ๒คณะข้าราชการกรมพระคลังมหาสมบัติร่วมฉันทกันพิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ ปริก วิเศษภักดี
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH0142ea869dbfb427215a78fc
Date: 1930

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 2.321Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record