กฎมนเฑียรบาลพะม่า นับเป็นลัทธิธรรมเนียมภาคที่ ๒๖

กฎมนเฑียรบาลพะม่า นับเป็นลัทธิธรรมเนียมภาคที่ ๒๖

Show full item record

Title: กฎมนเฑียรบาลพะม่า นับเป็นลัทธิธรรมเนียมภาคที่ ๒๖
Author: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, แปล
Description: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงราชประเพณีพม่าอย่างละเอียด กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพบต้นฉบับภาษาอังกฤษในหนังสืออภิธานเมืองพม่าเหนือ ทรงแปลและทรงประทานอธิบายเพิ่มเติมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์โปรดให้ตีพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าตระนักนิธิผล ไชยันต์
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH0159822676ba1fc54d5ca51f
Date: 1936

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 2.163Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record