แรกมีรถยนต์ ร.ศ. ๑๒๕–๑๒๗

แรกมีรถยนต์ ร.ศ. ๑๒๕–๑๒๗

Show full item record

Title: แรกมีรถยนต์ ร.ศ. ๑๒๕–๑๒๗
Author: จงจิตรถนอม ดิศกุล, ม.จ.หญิง
Description: เนื้อหามาจากความทรงจำของ ม.จ. หญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล ซึ่งทรงเล่าเมื่อพระชนม์ ๘๐ ปีเศษ ว่าสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสั่งรถยนต์เข้ามาเพื่อใช้เป็นรถทรงพระที่นั่ง รถพระประเทียบข้างใน รวมทั้งรถสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ เมื่อรถเข้ามาแล้วพระองค์ก็ได้พระราชทานชื่อซึ่งได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้พิมพ์แจกเนื่องในวาระที่ ม.จ. หญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล มีพระชนมายุเท่าสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๑๑
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH015a11134d456216965065f6
Date: 1968

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 1.698Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record