ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น

Show full item record

Title: ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
Author: รอง ศยามานนท์
Description: ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นตั้งแต่การสืบราชสมบัติ การปกครอง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ความเป็นอยู่ของชาวไทย และศิลปวิทยา วรรณคดี และความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและกฎหมายในสมัยนั้น
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH015ac864a66000d918738b14
Date: 1959

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 2.473Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record