ทรงวิจารณ์เรื่องพระราชพงศาวดารกับเรื่องประเพณีการตั้งพระมหาอุปราช (พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

ทรงวิจารณ์เรื่องพระราชพงศาวดารกับเรื่องประเพณีการตั้งพระมหาอุปราช (พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

Show full item record

Title: ทรงวิจารณ์เรื่องพระราชพงศาวดารกับเรื่องประเพณีการตั้งพระมหาอุปราช (พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
Author: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จฯ พระ
Description: ทรงนำเนื้อเรื่องในพระราชพงศาวดารไทยมาทรงพระราชวิจารณ์เรื่องหนึ่ง ส่วนเรื่องการตั้งพระมหาอุปราชนั้นเป็นรายพระนามเจ้านายที่ดำรงตำแหน่ง พระมหาอุปราชมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ และทรงพระราชวิจารณ์ถึงเหตุที่เจ้านายเหล่านั้นได้ดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราช พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทั้ง ๒ เรื่องนี้มาประกอบไว้ด้วยกันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ โปรดให้ตีพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาคย์ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๙
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH016b431e6ebbbb04ca4926cf
Date: 1936

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 4.069Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record