หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

Show full item record

Title: หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
Author: เรียบเรียงโดย เฉลิมเดช เฉลิมลาภอัศดร /จัดทำและปรับปรุงใหม่โดย ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
Description: [8 หน้า]
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH016d3ffc85628381502fac24
Date: 2007-10-24
2005-11-04

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 684.7Kb PDF View/Open
Energy_EnergySavebook_0006-1_1.jpg 87.14Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-2_1.jpg 876bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-2_2.jpg 4.921Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-2_3.jpg 5.833Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-2_4.jpg 5.412Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-2_5.jpg 3.133Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-3_1.jpg 876bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-3_2.jpg 3.2Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-3_3.jpg 10.56Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-3_4.jpg 8.704Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-3_5.jpg 5.893Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-3_6.jpg 5.66Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-4_1.jpg 876bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-4_2.jpg 19.07Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-4_3.jpg 5.715Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-4_4.jpg 5.668Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-4_5.jpg 3.817Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-5_1.jpg 876bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-5_2.jpg 8.788Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-5_3.jpg 7.151Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-5_4.jpg 11.11Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-6_1.jpg 876bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-6_2.jpg 10.34Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-6_3.jpg 10.34Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-7_1.jpg 876bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-7_2.jpg 5.539Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-7_3.jpg 11.94Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-7_4.jpg 9.077Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-7_5.jpg 12.19Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-8_1.jpg 876bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-8_2.jpg 5.348Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0006-8_3.jpg 15.23Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record