ตำนานกฎหมายเมืองไทย

ตำนานกฎหมายเมืองไทย

Show full item record

Title: ตำนานกฎหมายเมืองไทย
Author: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
Description: ประวัติความเป็นมาและประเภทต่างๆ ของกฎหมายในประเทศไทยตั้งแต่สมัยครั้งกรุงศรีอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ ๑ การใช้ศักราชในกฎหมาย และวิธีการจัดหมวดหมู่พิมพ์ในงานศพหม่อมเจ้าสมรบำเทอง อาภากร ครบบัญญาสมวารเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH01712940b0c276f09cf1a961
Date: 1930

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 985.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record