จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖ เล่ม ๑

จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖ เล่ม ๑

Show full item record

Title: จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖ เล่ม ๑
Author: มหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วิริยศิริ), พระยา
Description: เป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกบันทึกรายวันตั้งแต่ก่อนเสด็จจากพระนคร เสด็จพระราชดำเนินจากพระนคร (วันที่ ๗ เมษายน ร.ศ. ๑๑๖) แล้วไปประเทศยุโรปต่างๆ คือ เมืองเวนิช สวิตเซอแลนด์ อิตาลี ออสเตรียและฮังการี รัสเซีย สวีเดน เดนมาร์ก อังกฤษ จนถึงการรับเสด็จเมื่อเสด็จกลับพระนคร
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH0178bc7aeb62c5f4f48a7b30
Date: 1907

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-artculture-00079.pdf 351.5Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record