เรื่องเบ็ดเตล็ด

เรื่องเบ็ดเตล็ด

Show full item record

Title: เรื่องเบ็ดเตล็ด
Author: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
Description: รวมพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เช่น เรื่องตำนานการเลิกอากรเบี้ยบ่อนและหวย พระวิจารณ์ว่าด้วยหนังสือ “พราหมณ์ศาสตร์ทวาทสพิธี” วิจารณ์เรื่องมนุษย์ทิ้งถิ่น อธิบายเรื่องพัดแฉกงา พรรณาพิธีตั้งสังฆราชโรมันคาโธลิก อธิบายเรื่องเปลี่ยนวิธีเก็บเงินภาษีอากร วินิจฉัยประเพณีแต่งงานอย่างโบราณ วินิจฉัยอธิบายคำว่าครัว เรื่องสร้างตลาดสำหรับเมือง และเรื่องสร้างเมืองงานพระราชทานเพลิงศพพระยาธรรมจรรยานุกูลมนตรี (ทองดี โชติกเสถียร)
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH01806fd21e9a89e7ba027944
Date: 1947

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 5.177Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record