การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ (2)

การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ (2)

Show full item record

Title: การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ (2)
Author: อัมพร ม้าคนอง
Description: [3 หน้า]จากคอลัมน์ สนุกคิด คณิตศาสตร์
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH0184ea2b6da436750a6b8ef3
Date: 2006

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 533.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record