คู่มือสวนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์

คู่มือสวนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์

Show full item record

Title: คู่มือสวนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์
Author: เรียบเรียงโดย รศ. ศักดา บุญโต [คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
Description: [156 หน้า]เอกสาร “ คู่มือสวนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ ” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสาร ประกอบสวนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ ที่ สสวท. ได้สร้างไว้ให้กับโรงเรียนดาราคาม กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2541
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH01867cb90541f5a8c49b32a6
Date: 2000
2007-10-24

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 1.873Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record