การให้ความเย็นแก่อาคาร

การให้ความเย็นแก่อาคาร

Show full item record

Title: การให้ความเย็นแก่อาคาร
Author: เรียบเรียงโดย เฉลิมเดช เฉลิมลาภอัศดร /จัดทำและปรับปรุงใหม่โดย ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
Description: [8 หน้า]
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH0198cacf4dcd1fda75a334ee
Date: 2005-11-04

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 620.8Kb PDF View/Open
Energy_EnergySavebook_0007-1_1.jpg 111.9Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-2_1.jpg 922bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-2_2.jpg 3.18Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-2_3.jpg 3.039Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-2_4.jpg 5.813Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-2_5.jpg 13.98Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-2_6.jpg 17.82Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-2_7.jpg 8.983Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-3_1.jpg 922bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-3_2.jpg 22.20Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-3_3.jpg 12.56Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-3_4.jpg 11.10Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-3_5.jpg 13.32Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-4_1.jpg 922bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-4_2.jpg 7.31Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-4_3.jpg 6.661Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-4_4.jpg 17.00Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-4_5.jpg 11.29Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-4_6.jpg 11.38Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-4_7.jpg 2.12Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-4_8.jpg 2.14Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-5_1.jpg 922bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-5_2.jpg 5.433Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-5_3.jpg 13.82Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-5_4.jpg 8.32Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-5_5.jpg 10.29Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-5_6.jpg 2.605Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-5_7.jpg 2.998Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-6_1.jpg 922bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-6_2.jpg 6.004Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-6_3.jpg 14.77Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-6_4.jpg 1.797Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-6_5.jpg 13.34Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-7_1.jpg 922bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-7_2.jpg 17.32Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-7_3.jpg 8.422Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-7_4.jpg 2.303Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-7_5.jpg 2.245Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-7_6.jpg 2.327Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-8_1.jpg 922bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-8_2.jpg 1.726Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-8_3.jpg 3.352Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-8_4.jpg 6.63Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0007-8_5.jpg 8.88Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record