ทดลองใช้ The Geometer's Sketchpad แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ทดลองใช้ The Geometer's Sketchpad แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

Show full item record

Title: ทดลองใช้ The Geometer's Sketchpad แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
Author: ชมัยพร ตั้งตน
Description: [3 หน้า]จากคอลัมน์ เจาะลึกวิทย์-คณิต: สนุกคิดคณิตศาสตร์
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH019b11dbdac4c5197404607d
Date: 2007

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 115.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record