รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ: แบบชั้นเรียนพิเศษตามแนวทาง สสวท.

รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ: แบบชั้นเรียนพิเศษตามแนวทาง สสวท.

Show full item record

Title: รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ: แบบชั้นเรียนพิเศษตามแนวทาง สสวท.
Author: พรชัย อินทร์ฉาย
Description: [2 หน้า]จากคอลัมน์ นานาสาระ: รอบรั้ววิทยาศาสตร์
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH019dbd39a61febe42d4f1520
Date: 2007

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 133.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record