จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์

จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์

Show full item record

Title: จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์
Author: [ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง]
Description: ประวัติความเป็นมาของกิจการหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ ซึ่งเป็นยุคที่หนังสือพิมพ์มีเสรีภาพมากที่สุด รัชกาลที่ ๗ เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตลอดจนจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ในยุคนั้น
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH01ad015167623b335a589804
Date: [251?]

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 1.150Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record