น้ำแข็งร้อน

น้ำแข็งร้อน

Show full item record

Title: น้ำแข็งร้อน
Author: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
Description: แหล่งข้อมูล: คอลัมน์ วิทยาศาสตร์น่ารู้ เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [http://www.ipst.ac.thl]นำเสนอความรู้ทั่วไปทางด้านฟิสิกส์[2 หน้า]
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH01b4f064bb73bd4d50c9f457
Date: 2000-06-27

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 68.37Kb PDF View/Open
IPST_InterestSci_Phys_0009-1_1.jpg 14.81Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record