ภัยกัมมันตรังสี

ภัยกัมมันตรังสี

Show full item record

Title: ภัยกัมมันตรังสี
Author: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
Description: แหล่งข้อมูล: คอลัมน์ วิทยาศาสตร์น่ารู้ เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [http://www.ipst.ac.thl]นำเสนอความรู้ทั่วไปทางด้านฟิสิกส์[4 หน้า]
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH01bd0b3e5aef286c7cbf3e9f
Date: 2000-06-23

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 141.4Kb PDF View/Open
IPST_InterestSci_Phys_0015-1_1.jpg 39.87Kb JPEG image Thumbnail
IPST_InterestSci_Phys_0015-2_1.jpg 33.39Kb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record