พระกวีนิพนธ์ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พระกวีนิพนธ์ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

Show full item record

Title: พระกวีนิพนธ์ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
Author: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
Description: รวมพระกวีนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพพร้อมคำอธิบาย
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH01bdef2504d94794c676f592
Date: 1944

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 3.230Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record