ตำนานกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตำนานกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Show full item record

Title: ตำนานกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Author: [ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง]
Description: พิมพ์ครั้งที่ ๒ประวัติความเป็นมาของกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้เจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๑ รวมถึงรายละเอียดการบังคับบัญชา ความเป็นอยู่ของทหาร ศาสตราวุธและยุทธาภรณ์ (มีภาพประกอบ) ตำแหน่งหน้าที่ ท้ายเล่มมีสำเนาพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส พระดำรัส กระแสรับสั่ง คำกราบบังคมทูล พระราชเสาวนีของเจ้านายที่ทรงมีเกี่ยวข้องกับกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH01c471cb4b7b4d478052cb4d
Date: 1923

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 21.67Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record