โคลน: ก๊อปปี้ชีวิต ที่เหมือนกันกับแกะ

โคลน: ก๊อปปี้ชีวิต ที่เหมือนกันกับแกะ

Show simple item record

dc.contributor สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.contributor.author รวบรวมโดย สุทัศน์ ยกส้าน th
dc.date.accessioned 2007-10-24T03:22:37Z
dc.date.available 2007-10-24T03:22:37Z
dc.date.issued 2000-06-27 th
dc.identifier HASH01db352fdebe86f42a586012 th
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH01db352fdebe86f42a586012
dc.description แหล่งข้อมูล: คอลัมน์ วิทยาศาสตร์น่ารู้ เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [http://www.ipst.ac.th] th
dc.description นำเสนอความรู้ทั่วไปทางด้านชีววิทยา th
dc.description [6 หน้า] th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2550-10-24T03:22:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 IPST_InterestSci_Bio_0004-1_1.jpg: 61630 bytes, checksum: 38725cf71c86d47b4c8d282123ff3db8 (MD5) doc.pdf: 137336 bytes, checksum: 84908fb3f07d1437b55a957ef813c234 (MD5) th
dc.format.extent 61630 bytes
dc.format.extent 137336 bytes
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso th th
dc.publisher [กรุงเทพฯ]: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี th
dc.rights สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.source http://www.ipst.ac.th/ThaiVersion/publications/in_sci/dolyclon.pdf th
dc.subject ชีววิทยา th
dc.subject สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ th
dc.subject เอกสารเสริม th
dc.subject ความรู้ทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์ th
dc.subject โคลนนิ่ง th
dc.title โคลน: ก๊อปปี้ชีวิต ที่เหมือนกันกับแกะ th
dc.type บทความ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ประถมศึกษา th
dc.audience.educationlevel มัธยมศึกษา th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 137.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record