เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

Show full item record

Title: เครื่องใช้ไฟฟ้า
Author: เรียบเรียงโดย เฉลิมเดช เฉลิมลาภอัศดร /จัดทำและปรับปรุงใหม่โดย ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
Description: [8 หน้า]
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH01dd16d3f1c46da909d84e17
Date: 2005-11-04

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 680.0Kb PDF View/Open
Energy_EnergySavebook_0002-1_1.jpg 1.027Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-1_2.jpg 96.32Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-2_1.jpg 1.029Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-2_2.jpg 2.444Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-2_3.jpg 18.85Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-2_4.jpg 6.254Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-2_5.jpg 5.789Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-2_6.jpg 4.667Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-3_1.jpg 1.027Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-3_2.jpg 8.782Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-3_3.jpg 1.399Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-3_4.jpg 2.373Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-3_5.jpg 3.32Kb JPEG image View/Open
Energy_EnergySavebook_0002-3_6.jpg 6.244Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-3_7.jpg 2.454Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-3_8.jpg 7.184Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-3_9.jpg 4.354Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-4_1.jpg 1.029Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-4_2.jpg 7.618Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-4_3.jpg 7.822Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-4_4.jpg 4.647Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-5_1.jpg 1.027Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-5_2.jpg 6.478Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-5_3.jpg 1.278Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-5_4.jpg 9.187Kb JPEG image View/Open
Energy_EnergySavebook_0002-6_1.jpg 1.029Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-6_2.jpg 11.30Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-6_3.jpg 2.233Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-6_4.jpg 7.106Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-6_5.jpg 9.01Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-7_1.jpg 1.027Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-7_2.jpg 2.682Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-7_3.jpg 1.839Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-7_4.jpg 3.514Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-7_5.jpg 4.125Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-7_6.jpg 3.586Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-7_7.jpg 4.642Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-7_8.jpg 3.697Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-7_9.jpg 3.617Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-8_1.jpg 1.029Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-8_2.jpg 6.247Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0002-8_3.jpg 12.39Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record