เรื่องเมืองพิษณุโลก

เรื่องเมืองพิษณุโลก

Show full item record

Title: เรื่องเมืองพิษณุโลก
Author: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
Description: ประวัติความเป็นมาของเมืองพิษณุโลกคัดจากพงศาวดารต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนสร้างและหลังสร้างพระนครศรีอยุธยา สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ (สมัยรัชกาลที่ ๓ รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖) นอกจากนี้ยังกล่าวถึงของโบราณในเมืองพิษณุโลก เช่น พระพุทธชินราช วัดมหาธาตุ วัดวิหารทองวัดจุฬามณี พระราชวังเมืองพิษณุโลก สระแก้วพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณปุ้ย อิศรางกูร ณ อยุธยา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH01ef2d95c8040b4a9b8e850e
Date: 1953

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 1.365Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record