พระรามชาดก (ถอดความบรรยายจากหนังสือเทศน์)

พระรามชาดก (ถอดความบรรยายจากหนังสือเทศน์)

Show full item record

Title: พระรามชาดก (ถอดความบรรยายจากหนังสือเทศน์)
Author: [ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง]
Description: ถอดความมาจากหนังสือเทศน์คัมภีร์ใหญ่เป็นภาษาไทยเหนือเรื่องพระรามชาดก พรรณาถึงป่า ภูเขา ต้นไม้ สัตว์ป่า บ้านเมืองทุกหนแห่ง ท้ายเล่มอธิบายคำศัพท์ต่างๆ ที่มีในเเนื้อเรื่องหลวงศรีอมรญาณ (ศรี อมร) จัดพิมพ์ในงานศพมารดา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH01fe8d151be00e6abf143606
Date: 1933

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 6.611Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record