เจ็ตโดยสารความเร็วสูง

เจ็ตโดยสารความเร็วสูง

Show full item record

Title: เจ็ตโดยสารความเร็วสูง
Author: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
Description: แหล่งข้อมูล: คอลัมน์ วิทยาศาสตร์น่ารู้ เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [http://www.ipst.ac.thl]นำเสนอความรู้ทั่วไปทางด้านฟิสิกส์[2 หน้า]
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH0f4a9ef4f54d2194d265bd
Date: 2000-06-29

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 47.26Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record