ชุมนุมพระนิพนธ์ ภาค ๑

ชุมนุมพระนิพนธ์ ภาค ๑

Show full item record

Title: ชุมนุมพระนิพนธ์ ภาค ๑
Author: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
Description: รวมพระนิพนธ์เรื่องเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การปกครอง การศาสนา บางเรื่องเป็นสำเนาลายพระหัตถ์ที่ทรงมีไปมาโต้ตอบกับบุคคลต่าง ๆ ที่สนใจในวิชาโบราณคดี เล่ม ๑ นี้มี ๓๓ เรื่อง
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH156fe5b979448dabcff82a
Date: 1951

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 13.93Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record