ก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพ

Show simple item record

dc.contributor.author กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ. ฝ่ายประมวลผลข้อมูลพลังงาน. th
dc.date.accessioned 2007-10-24
dc.date.available 2007-10-24
dc.date.issued 2000-01-27 th
dc.date.issued 2007-10-24
dc.identifier HASH164d86dc2a43924c072ff4 th
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH164d86dc2a43924c072ff4
dc.description [6 หน้า] th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2550-10-24 (GMT). No. of bitstreams: 1 doc.pdf: 101474 bytes, checksum: d8556e6953e92d03a1f4da5720270cc3 (MD5) th
dc.format.extent 101474 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ: กรมฯ th
dc.rights กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน th
dc.source DMF_Gas_0001.pdf th
dc.subject เชื้อเพลิงทดแทน th
dc.subject พลังงานทดแทน th
dc.subject เชื้อเพลิงธรรมชาติ th
dc.subject ก๊าซชีวภาพ th
dc.subject Biogas th
dc.title ก๊าซชีวภาพ th
dc.type บทความ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ประถมศึกษา th
dc.audience.educationlevel มัธยมศึกษา th
dc.audience.educationlevel มหาวิทยาลัย th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 101.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record