บทละคอนนอกเรื่อง คาวี

บทละคอนนอกเรื่อง คาวี

Show full item record

Title: บทละคอนนอกเรื่อง คาวี
Author: พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ
Description: เนื้อเรื่องแบ่งเป็น ๔ ตอน คือ ตอนที่ ๑ ท้าวสันนุราชหานางผมทอง ตอนที่ ๒ ท้าวสันนุราชชุบตัว ตอนที่ ๓ นางคันธมาลีขึ้นเฝ้า ตอนที่ ๔ พระคาวีรบกับไวยทัต ท้ายเล่มมีเพลงยามชมพระราชนิพนธ์พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกตรีแลนายร้อยเอกหม่อมเจ้าวิทยาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมพระเทเวศรวัชรินทร์ พ.ศ. ๒๔๗๑
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH1f901904ec5a20e582a3b1
Date: 1928

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 3.675Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record