จดหมายเหตุ เรื่องสร้างเมืองธัญญบุรี

จดหมายเหตุ เรื่องสร้างเมืองธัญญบุรี

Show full item record

Title: จดหมายเหตุ เรื่องสร้างเมืองธัญญบุรี
Author: [ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง]
Description: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดเมืองธัญญบุรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพันโทพระฤทธิจักรกำจรราชองครักษ์ประจำการเป็นผู้ว่าราชการเมือง ในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดเมืองธัญญบุรีในครั้งนี้ นายพันโทพระฤทธิจักรกำจรถวายรายงานประวัติการสร้างเมือง การปลูกสร้างสถานที่ต่างๆ ในเมืองในชั้นแรกที่ตั้งเมือง ท้ายเล่มมีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินและแผนที่คลองต่างๆ ในเมืองธัญญบุรี
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH384ff8f1189c214aacfdd7
Date: 1902

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 1.914Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record