เหตุสงครามระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และจดหมายเหตุฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี (พ.ศ.๒๔๓๖–๒๔๔๗)

เหตุสงครามระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และจดหมายเหตุฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี (พ.ศ.๒๔๓๖–๒๔๔๗)

Show full item record

Title: เหตุสงครามระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และจดหมายเหตุฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี (พ.ศ.๒๔๓๖–๒๔๔๗)
Author: กรมศิลปากร. หอพระสมุดแห่งชาติ, รวบรวม
Description: ความขัดแย้งระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเรื่องดินแดนทางริมฝั่งแม่น้ำโขง (เขมรและญวน) โดยรัฐบาลฝรั้งเศสกล่าวหาว่ารัฐบาลสยามได้ล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนของเขา ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือจดหมายเหตุฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี เป็นเรื่องราวความเป็นไปเมื่อครั้งฝรั่งเศสเข้าไปอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเมื่อสมัยรัฐบาลสยามได้ยินยอมให้รัฐบาลฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันชั่วคราวกรมสรรพากรพิมพ์แจกในการทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดน่าพระธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๓
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH3a1b2d28a75d5015e24629
Date: 1940

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 3.457Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record