จันทราลาโลกฟิสิกส์

จันทราลาโลกฟิสิกส์

Show simple item record

dc.contributor.author สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) th
dc.date.accessioned 2007-10-24T02:33:34Z
dc.date.available 2007-10-24T02:33:34Z
dc.date.issued 2000-06-26 th
dc.identifier HASH466183738b33a616e4de1a th
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH466183738b33a616e4de1a
dc.description แหล่งข้อมูล: คอลัมน์ วิทยาศาสตร์น่ารู้ เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [http://www.ipst.ac.thl] th
dc.description นำเสนอความรู้ทั่วไปทางด้านฟิสิกส์ th
dc.description [2 หน้า] th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2550-10-24T02:33:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 doc.pdf: 63977 bytes, checksum: a22bbdba6b269052e00f83910c86010e (MD5) th
dc.format.extent 63977 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso th th
dc.publisher [กรุงเทพฯ]: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี th
dc.relation th
dc.rights สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.source http://www.ipst.ac.th/ThaiVersion/publications/in_sci/chandra.pdf th
dc.subject ฟิสิกส์ th
dc.subject สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ th
dc.subject เอกสารเสริม th
dc.subject ความรู้ทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์ th
dc.title จันทราลาโลกฟิสิกส์ th
dc.type บทความ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th
dc.audience.educationlevel มัธยมศึกษา th
dc.audience.educationlevel มหาวิทยาลัย th

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 63.97Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record