เชื้อเพลิงทดแทนในยานยนต์

เชื้อเพลิงทดแทนในยานยนต์

Show simple item record

dc.contributor.author กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ. ฝ่ายประมวลผลข้อมูลพลังงาน. th
dc.date.accessioned 2007-10-24
dc.date.available 2007-10-24
dc.date.issued 2000-03-07 th
dc.date.issued 2007-10-24
dc.identifier HASH4da48ec4e6967aa833c57e th
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH4da48ec4e6967aa833c57e
dc.description [7 หน้า] th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2550-10-24 (GMT). No. of bitstreams: 4 DMF_Fuels_0001-3_1.jpg: 22843 bytes, checksum: ee2f2b29d616df9dd5cdd7cfffbad11d (MD5) DMF_Fuels_0001-4_1.jpg: 17646 bytes, checksum: 76b7bebee565036006b38659e3310f6f (MD5) DMF_Fuels_0001-6_1.jpg: 29127 bytes, checksum: 375c950b40703e72cb6311ceea66d50d (MD5) doc.pdf: 178123 bytes, checksum: 0f9cdcdc5db29f809127c84ffc8d24c6 (MD5) th
dc.format.extent 22843 bytes
dc.format.extent 17646 bytes
dc.format.extent 29127 bytes
dc.format.extent 178123 bytes
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ: กรมฯ th
dc.rights กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน th
dc.rights กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน th
dc.source DMF_Fuels_0001.pdf th
dc.subject เชื้อเพลิงทดแทน th
dc.subject พลังงานทดแทน th
dc.subject ไบโอดีเซล th
dc.subject เอ็ทธานอล th
dc.subject แอลพีจี th
dc.subject ก๊าซธรรมชาติ th
dc.subject เม็ทธานอล th
dc.subject ไฮโดรเจน th
dc.subject เซลเชื้อเพลิง th
dc.subject ไฟฟ้าลูกผสม th
dc.subject เซลแสงอาทิตย์ th
dc.subject พลังงาน th
dc.subject เชื้อเพลิงธรรมชาติ th
dc.subject พลังงานทดแทน th
dc.title เชื้อเพลิงทดแทนในยานยนต์ th
dc.type บทความ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ประถมศึกษา th
dc.audience.educationlevel มัธยมศึกษา th
dc.audience.educationlevel มหาวิทยาลัย th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th

Files in this item

Files Size Format View
DMF_Fuels_0001-3_1.jpg 22.84Kb JPEG image Thumbnail
DMF_Fuels_0001-4_1.jpg 17.64Kb JPEG image Thumbnail
DMF_Fuels_0001-6_1.jpg 29.12Kb JPEG image Thumbnail
doc.pdf 178.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record