ฐานันดรไพร่

ฐานันดรไพร่

Show full item record

Title: ฐานันดรไพร่
Author: ขจร สุขพานิช
Description: ฐานันดรไพร่เกิดขึ้นมาจากภาวะความเป็นอยู่และความจำเป็นของสังคมไทย ไพร่ต้องสังกัดอยู่กับเจ้าหมู่มูลนายเพื่อแลกเปลี่ยนกับการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน การเป็นไพร่จึงเป็นการสมัครใจ ไพร่แบ่งเป็น ๕ ชั้น คือ ไพร่หลวง ไพร่สม ไพร่ส่วย เลก และทาส ไพร่มีขึ้นตั้งแต่สมัยแรกเริ่มของสังคมไทยจนมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร์ และมายุบเลิกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพนางหลำ กระจ่างศาสตร์
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH53126d08205bd5be79bfb9
Date: 1962

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 3.133Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record