เตาก๊าซและเตาอบ

เตาก๊าซและเตาอบ

Show full item record

Title: เตาก๊าซและเตาอบ
Author: เรียบเรียงโดย เฉลิมเดช เฉลิมลาภอัศดร /จัดทำและปรับปรุงใหม่โดย ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
Description: [8 หน้า]
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH5d2a504bf8133a24ecdfd4
Date: 2005-11-28

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 782.6Kb PDF View/Open
Energy_EnergySavebook_0012-1_1.jpg 83.75Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-2_1.jpg 922bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-2_2.jpg 7.678Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-2_3.jpg 8.477Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-2_4.jpg 1.396Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-2_5.jpg 1.548Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-3_1.jpg 902bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-3_2.jpg 14.98Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-3_3.jpg 9.493Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-3_4.jpg 4.177Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-3_5.jpg 1.535Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-3_6.jpg 4.492Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-3_7.jpg 1.535Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-4_1.jpg 922bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-4_2.jpg 9.153Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-4_3.jpg 16.54Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-4_4.jpg 1.078Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-5_1.jpg 902bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-5_2.jpg 12.58Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-5_3.jpg 9.701Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-5_4.jpg 20.64Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-5_5.jpg 2.857Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-6_1.jpg 922bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-6_2.jpg 8.35Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-6_3.jpg 1.993Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-6_4.jpg 12.07Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-7_1.jpg 902bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-7_2.jpg 14.96Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-7_3.jpg 1.535Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-8_1.jpg 922bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-8_2.jpg 5.819Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0012-8_3.jpg 5.825Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record