พระราชประวัติสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า และจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ

พระราชประวัติสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า และจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ

Show full item record

Title: พระราชประวัติสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า และจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
Author: ปรีดิเทพยพงษ์ เทวกุล, ม.จ.
Description: พระราชประวัติสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และหนังสือจดหมายเหตุรายวันซึ่งสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารทรงไว้ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๖ (วันคล้ายวันประสูติพระชันษาครบ ๕ ปี) ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานเป็นที่ระลึกในงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทรา พระบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า ณ เมรุมาศท้องสนามหลวง วันที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๙
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH60ddfbe7c23004a57950a0
Date: 1956

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 12.64Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record