ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น

ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น

Show full item record

Title: ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น
Author: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
Description: หนังสือเล่มนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ แต่งขึ้นประกอบจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องศิริมงคลของจีนอันกำหนดเป็นฮกลกซิ่วสำหรับเขียนลวดลายต่างๆ บนเครื่องถ้วยชามและเครื่องตั้งโต๊ะบูชา เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องเครื่องโต๊ะแลถ้วยปั้นที่ไทยเราชอบเล่นมาแต่โบราณ ลักษณะการเล่นเครื่องโต๊ะสมัยรัชกาลที่ ๕ การประกวด กฎเกณฑ์ พระราชบัญญัติบังคับในการตัดสินเครื่องโต๊ะในสมัยนั้นพิมพ์ในงานพระศพพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH77545af6afe38769afc047
Date: 1917

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 14.99Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record