การอ่านแบบมีส่วนร่วม (Active Reading)

การอ่านแบบมีส่วนร่วม (Active Reading)

Show full item record

Title: การอ่านแบบมีส่วนร่วม (Active Reading)
Author: สมศรี ตั้งมงคลเลิศ
Description: [3 หน้า]จากคอลัมน์ สื่อการเรียนการสอน: สอนสนุก-สนุกสอน
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH7d058e7a0d1e463600c9b4
Date: 2007

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 213.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record