พบตัวนำยิ่งยวดที่อุณหภูมิห้อง?

พบตัวนำยิ่งยวดที่อุณหภูมิห้อง?

Show full item record

Title: พบตัวนำยิ่งยวดที่อุณหภูมิห้อง?
Author: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
Description: แหล่งข้อมูล: คอลัมน์ วิทยาศาสตร์น่ารู้ เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [http://www.ipst.ac.thl]นำเสนอความรู้ทั่วไปทางด้านฟิสิกส์[2 หน้า]
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH7dd3e5a9adbf5ef4a7ffc3
Date: 2000-06-26

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 58.02Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record