ประวัติกองทหารอาสาซึ่งไปในงานพระราชสงครามข้ามทะเล พุทธศักราช ๒๔๖๐–๖๑–๖๒

ประวัติกองทหารอาสาซึ่งไปในงานพระราชสงครามข้ามทะเล พุทธศักราช ๒๔๖๐–๖๑–๖๒

Show full item record

Title: ประวัติกองทหารอาสาซึ่งไปในงานพระราชสงครามข้ามทะเล พุทธศักราช ๒๔๖๐–๖๑–๖๒
Author: สมาคมสหายสงคราม ในพระบรมราชูปถัมภ์
Description: รายละเอียดและพิธีการการส่งทหารอาสาของประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ มีภาพและแผนที่ประกอบท้ายเล่ม
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH89415b81d7ba7046aa7ec0
Date: 1881

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-politiclaw-00115.pdf 443.4Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record