พงษาวดารเรื่องเรารพพม่าครั้งกรุงศรีอยุธยา

พงษาวดารเรื่องเรารพพม่าครั้งกรุงศรีอยุธยา

Show full item record

Title: พงษาวดารเรื่องเรารพพม่าครั้งกรุงศรีอยุธยา
Author: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
Description: ประวัติศาสตร์การรบระหว่างไทยกับพม่าตั้งแต่ครั้งที่ ๑ แผ่นดินสมเด็จพระไชยราชาธิราช คราวพม่าตีเมืองเชียงกราน เรื่อยมาจนถึงครั้งที่ ๒๔ แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเอกทัศคราวเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์เป็นตอนต้นของหนังสือเรื่องเรารบพม่าครั้งกรุงธนแลกรุงเทพฯ/ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนกำแพงเพชรอรรคโยธินทร์โปรดให้พิมพ์ครั้งแรกในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าจอมมารดาวาดรัชกาลที่ ๕ เมื่อปีวอก พ.ศ.๒๔๖๓
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH8b9ebb44f76e74a87816c2
Date: 1920

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 15.67Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record