จิตรกรรมและศิลปวัตถุในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จิตรกรรมและศิลปวัตถุในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Show full item record

Title: จิตรกรรมและศิลปวัตถุในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Author: กรมศิลปากร
Description: รวมบทความ แผนผังและภาพลายเส้นจากนักวิชาการหลายท่านร่วมกันเขียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าศิลปโบราณวัตถุ ภาพจิตรกรรมจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH8db95e9cc0d43e95d105d2
Date: 1958

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 5.194Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record