การศึกษาอนุภาคมูลฐาน

การศึกษาอนุภาคมูลฐาน

Show full item record

Title: การศึกษาอนุภาคมูลฐาน
Author: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
Description: แหล่งข้อมูล: คอลัมน์ วิทยาศาสตร์น่ารู้ เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [http://www.ipst.ac.thl]นำเสนอความรู้ทั่วไปทางด้านฟิสิกส์[4 หน้า]
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH945456a996e2b3c61d898d
Date: 2000-07-06

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 132.8Kb PDF View/Open
IPST_InterestSci_Phys_0014-1_1.jpg 41.05Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record