เทคโนโลยีซูเปอร์จิ๋ว

เทคโนโลยีซูเปอร์จิ๋ว

Show full item record

Title: เทคโนโลยีซูเปอร์จิ๋ว
Author: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
Description: แหล่งข้อมูล: คอลัมน์ วิทยาศาสตร์น่ารู้ เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [http://www.ipst.ac.thl]นำเสนอความรู้ทั่วไปทางด้านฟิสิกส์[2 หน้า]
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH95affa3562f689651f56b7
Date: 2000-06-26

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 161.4Kb PDF View/Open
IPST_InterestSci_Phys_0010-1_1.jpg 14.86Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record