พระประวัติ สมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พ.ส.๒๔๐๕–๒๔๘๖

พระประวัติ สมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พ.ส.๒๔๐๕–๒๔๘๖

Show full item record

Title: พระประวัติ สมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พ.ส.๒๔๐๕–๒๔๘๖
Author: หยิงพูนพิสมัย ดิสกุล, หม่อมเจ้า, เรียบเรียง
Description: พระประวัติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพรวบรวมจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากคำประกาศตั้งกรมหมื่นดำรงราชานุภาพและคำประกาศตั้งกรมหลวงดำรงราชานุภาพ พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคำประกาศตั้งสมเด็ดกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคัดจากสมุดประวัติรับราชการจนถึงพระอาการประชวรและสิ้นพระชนม์
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH989899312d5558fba224dd
Date: 1944

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 6.143Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record