คำศัพท์ [ทางวิทยาศาสตร์]

คำศัพท์ [ทางวิทยาศาสตร์]

Show simple item record

dc.contributor.author สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.date.accessioned 2007-10-23T23:00:03Z
dc.date.available 2007-10-23T23:00:03Z
dc.date.issued 2003-11-12 th
dc.identifier HASH9ca9b3bf0a68a25f1f17b3 th
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH9ca9b3bf0a68a25f1f17b3
dc.description [6 หน้า] th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2550-10-23T23:00:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 doc.pdf: 66942 bytes, checksum: 29d33f36044ec1db3e56d3eeb9d5f0b7 (MD5) th
dc.format.extent 66942 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso th th
dc.publisher [กรุงเทพฯ]: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี th
dc.rights สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.source IPST_SciSec_0010.pdf th
dc.subject วิทยาศาสตร์ -- มัธยมศึกษา th
dc.subject วิทยาศาสตร์ -- ความรู้ทั่วไป th
dc.subject ประมวลศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ th
dc.title คำศัพท์ [ทางวิทยาศาสตร์] th
dc.type เอกสารอ้างอิง th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel มัธยมศึกษา th

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 66.94Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record