ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคที่ ๒ จารึกกรุงทวาราวดี เมืองละโว้ แลเมืองประเทศราชขึ้นแก่กรุงศรีวิชัย

ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคที่ ๒ จารึกกรุงทวาราวดี เมืองละโว้ แลเมืองประเทศราชขึ้นแก่กรุงศรีวิชัย

Show full item record

Title: ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคที่ ๒ จารึกกรุงทวาราวดี เมืองละโว้ แลเมืองประเทศราชขึ้นแก่กรุงศรีวิชัย
Author: [ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง]
Description: รวบรวมศิลาจารึกโบราณที่เก่าที่สุดค้นพบในประเทศไทย แบ่งออกเป็นหมวดๆ ตามสถานที่ค้นพบ เช่น กรุงทวารวดี กรุงศรีวิชัย เป็นต้น
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASHb3e9df9756bd607aff1cbc
Date: 1929

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-history-00046.pdf 61.13Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record