วิธีการวัดอุณหภูมิของทะเล

วิธีการวัดอุณหภูมิของทะเล

Show full item record

Title: วิธีการวัดอุณหภูมิของทะเล
Author: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
Description: แหล่งข้อมูล: คอลัมน์ วิทยาศาสตร์น่ารู้ เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [http://www.ipst.ac.thl]นำเสนอความรู้ทั่วไปทางด้านฟิสิกส์[3 หน้า]
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASHb51f71164b602ee62ea644
Date: 2000-06-29

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 52.18Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record