ประวัติพระพุทธรูปเสริมศาสดา

ประวัติพระพุทธรูปเสริมศาสดา

Show full item record

Title: ประวัติพระพุทธรูปเสริมศาสดา
Author: [ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง]
Description: พระพุทธรูปเสริมศาสดาหล่อขึ้นเพื่อเป็นพระประธานประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดหอก่อง หล่อจำลองรูปเท่าองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อเสริมซึ่งเป็นพระประธานประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัดปทุมวนาราม พระนคร ซึ่งพระเสริมองค์นี้เดิมเป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งในนครเวียงจันทร์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์ โปรดให้อัญเชิญไปพักไว้ที่วัดโพธิชัย จังหวัดหนองคาย รัชกาลที่ ๔ โปรดให้อัญเชิญไปเป็นประธานเมื่อทรงสร้างวัดปทุมวนารามคณะเจ้าภาพพิมพ์แจกเป็นบรรณาการในการนำพระพุทธรูปไปประดิษฐาน ณ วัดหอกอง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดอุบลราชธานี
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASHcfe5d76c673f74706ea0ad
Date: 1956

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 885.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record