การประหยัดพลังงานในบ้าน

การประหยัดพลังงานในบ้าน

Show full item record

Title: การประหยัดพลังงานในบ้าน
Author: เรียบเรียงโดย เฉลิมเดช เฉลิมลาภอัศดร /จัดทำและปรับปรุงใหม่โดย ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
Description: [8 หน้า]
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASHd20b9ac8669e2aa3956c43
Date: 2005-11-04

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 565.2Kb PDF View/Open
Energy_EnergySavebook_0011-1_1.jpg 1.029Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-1_2.jpg 101.2Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-2_1.jpg 1.029Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-2_2.jpg 2.854Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-2_3.jpg 4.429Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-2_4.jpg 2.626Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-2_5.jpg 12.30Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-2_6.jpg 15.42Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-3_1.jpg 1.029Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-3_2.jpg 9.024Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-3_3.jpg 2.037Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-3_4.jpg 3.891Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-3_5.jpg 9.214Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-4_1.jpg 1.029Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-4_2.jpg 10.94Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-4_3.jpg 8.858Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-4_4.jpg 13.39Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-5_1.jpg 1.029Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-5_2.jpg 11.06Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-5_3.jpg 4.931Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-5_4.jpg 9.113Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-5_5.jpg 7.802Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-6_1.jpg 1.029Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-6_2.jpg 9.465Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-6_3.jpg 15.85Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-6_4.jpg 16.30Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-7_1.jpg 1.029Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-7_2.jpg 2.589Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-7_3.jpg 2.98Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-7_4.jpg 2.441Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-7_5.jpg 2.441Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-7_6.jpg 2.265Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-7_7.jpg 6.251Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-8_1.jpg 1.029Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-8_10.jpg 999bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-8_11.jpg 1.372Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-8_12.jpg 1.386Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-8_13.jpg 1.16Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-8_14.jpg 1.17Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-8_15.jpg 1.579Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-8_16.jpg 1.312Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-8_17.jpg 975bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-8_18.jpg 977bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-8_19.jpg 975bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-8_2.jpg 4.765Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-8_20.jpg 975bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-8_3.jpg 824bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-8_4.jpg 1.602Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-8_5.jpg 1.064Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-8_6.jpg 1.02Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-8_7.jpg 1.093Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-8_8.jpg 1.314Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0011-8_9.jpg 976bytes JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record