ชีวิตแช่แข็ง

ชีวิตแช่แข็ง

Show simple item record

dc.contributor สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.contributor.author รวบรวมโดย สุทัศน์ ยกส้าน th
dc.date.accessioned 2007-10-24T04:03:18Z
dc.date.available 2007-10-24T04:03:18Z
dc.date.issued 2000-06-23 th
dc.identifier HASHd444f309301f62017d3552 th
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASHd444f309301f62017d3552
dc.description แหล่งข้อมูล: คอลัมน์ วิทยาศาสตร์น่ารู้ เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [http://www.ipst.ac.th] th
dc.description นำเสนอความรู้ทั่วไปทางด้านชีววิทยา th
dc.description [4 หน้า] th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2550-10-24T04:03:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 doc.pdf: 76299 bytes, checksum: cd7060094c9d57d99b1b240190a9b28e (MD5) th
dc.format.extent 76299 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso th th
dc.publisher [กรุงเทพฯ]: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี th
dc.rights สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.source http://www.ipst.ac.th/ThaiVersion/publications/in_sci/life_freez.pdf th
dc.subject ชีววิทยา th
dc.subject สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ th
dc.subject เอกสารเสริม th
dc.subject ความรู้ทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์ th
dc.title ชีวิตแช่แข็ง th
dc.type บทความ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ประถมศึกษา th
dc.audience.educationlevel มัธยมศึกษา th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 76.29Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record