ลักษณะพระพุทธรูปสมัยต่างๆ ในประเทศไทย

ลักษณะพระพุทธรูปสมัยต่างๆ ในประเทศไทย

Show full item record

Title: ลักษณะพระพุทธรูปสมัยต่างๆ ในประเทศไทย
Author: บริบาลบุรีภัณฑ์ (ป่วน อินทุวงศ์), หลวง, เรียบเรียง
Description: พระพุทธรูปเกิดขึ้นในรัฐคันธารราฐเมื่อระหว่าง พ.ศ. ๓๖๓–๓๘๓ และความนิยมบูชา พระพุทธรูปก็แพร่หลายทั่วไปทั้งภายในและภายนอกประเทศอินเดีย และได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปแห่งละเล็กละน้อย ในประเทศไทยแบ่งลักษณะพระพุทธรูปออกเป็น ๗ สมัย คือ สมัยทวารวดี สมัยศรีวิชัย สมัยลพบุรี สมัยเชียงแสน สมัยสุโขทัย สมัยศรีอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงกลการ เจนจิต (เภา วสุวัต) และนางกลการเจนจิต (พัน วสุวัต)
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASHd598d8d973619af47ab6c7
Date: 1951

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 1.667Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record